Τομείς

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με βάση την κορυφαία νομική κατάρτιση, την μεθοδικότητα, την οργάνωση, αλλά και την ανελλιπή…

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε με μεγάλη εμπειρία τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας ήδη από το στάδιο…

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην Δικηγορική Εταιρεία «Κυριακόπουλος, Ρεγκούτας & Σίμου» αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που…

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική μας εταιρεία διεκπεραιώνει υποθέσεις φορολογικού δικαίου (ενδικοφανείς-δικαστικές…

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική εταιρεία «Κυριακόπουλος, Ρεγκούτας & Σίμου» χειρίζεται και νομικές υποθέσεις με…

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η Δικηγορική μας Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, η οποία αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο…

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα τελευταία έτη η Ελλάδα προκειμένου να προσελκύσει επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον εκτός…