Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Ρυθμίσεις Οφειλών Δημοσίου

 

Αναλαμβάνουμε, αναλόγως της περίπτωσης, την διεκπεραίωση των βέλτιστων δυνατών ρυθμίσεων, όσον αφορά τυχόν οφειλές σας προς:

α) Δ.Ο.Υ.

β) Ι.Κ.Α.

γ) Ο.Α.Ε.Ε.

δ) Ο.Τ.Α.

ε) Πολεοδομία
Τακτοποίηση αυθαιρέτων Νόμος 4178/2013 ( κτιρίων και χρήσεων ), χορήγηση βεβαιώσεων για την σύναψη συμβολαίων και παράλληλα διευθετήσεις προστίμων για αυθαίρετα κτίσματα ή και χρήσεις. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται από τους συνεργάτες μας στο τεχνικό γραφείο ''ΔΟΜΟΣ'' αποτελούμενο από ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧ/ΚΟΥΣ ΕΜΠ με έδρα στο Μοσχάτο, Κανάρη 25 και τηλέφωνο 2109400631.

Αναζήτηση