Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Πάγωμα Οφειλής - Μείωση Επιτοκίου - Επιμήκυνση Δανείων

Βάσει του νόμου Κατσέλη μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα εξής:

  • Μείωση του επιτοκίου που φτάνει έως και μηδενικό επιτόκιο,
  • Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών,
  • Διαγραφή χρεών (μερική ή πλήρης απαλλαγή).

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με το εισόδημα του πελάτη και τα περιουσιακά του στοιχεία μπορούμε να επιτύχουμε διαγραφή μέρους του χρέους. Ο νόμος Κασέλη ευνοεί ιδιαίτερα δανειολήπτες που δεν έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία ( Νόμος 3869/2010 άρθρο 8 παράγραφoς 2).

Πλήρης απαλλαγή προβλέπεται από όλα τα τραπεζικά τους χρέη όταν συντρέχουν λόγοι όπως:

  • Μακροχρόνια ανεργία,
  • Μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας,
  • Άλλα ανάλογης σοβαρότητας προβλήματα (Νόμος 3869/2010 άρθρο 8 παράγραφός 5).

 

 

Αναζήτηση