Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Απαλλαγή από παράνομους και καταχρηστικούς όρους (ελβετικό φράγκο)

 

Το Πρωτοδικείο Ξάνθης δικαίωσε δανειολήπτη που πήρε δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Αποφάνθηκε πως η πληρωμή των δόσεων στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο θα γίνεται με βάση την ισοτιμία που ίσχυε κατά την μέρα εκταμίευσης του δανείου.

Η ενίσχυση της ισοτιμίας του ελβετικού νομίσματος εις βάρος του ευρώ τα τελευταία χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα τα υπόλοιπα των δανείων να αυξάνονται αντί να μειώνονται, παρότι τα νοικοκυριά πλήρωναν τακτικά τις δόσεις τους. Ως επακόλουθο της τωρινής οικονομικής κρίσης, η αδυναμία πληρωμών οδηγεί σε καταγγελίες των εν λόγω συμβάσεων και σε κατασχέσεις ακινήτων από τις τράπεζες. Μοναδικός τρόπος απεγκλωβισμού των δανειοληπτών είναι η άσκηση αγωγών κατά των τραπεζών που επέβαλαν τις εν λόγω συμβάσεις προκειμένου τα χρήματα που έχουν δοθεί να μειώσουν πραγματικά τις οφειλές.

Αναζήτηση