Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Αναστολή Πλειστηριασμών

Τα κατασχεθέντα ακίνητα πλειστηριάζονται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών. Ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας του ακινήτου στο οποίο γίνεται η κατάσχεση. Ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία αν γίνει δεκτή έχουμε ως αποτέλεσμα την αναστολή του πλειστηριασμού εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση άμεσης κατάσχεσης η πλειστηριασμού προβαίνουμε σε ανακοπή είτε για να ματαιώσουμε είτε για να καθυστερήσουμε. 

 

Επίσης αναλαμβάνουμε την προστασία ακινήτων εκτός της κύριας κατοικίας με συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης & εκχώρηση του μισθώματος στην τράπεζα όπου υπάρχει οφειλή.

Αναζήτηση