Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Άμυνα κατά Διαταγής Πληρωμής

ΑΝΑΚΟΠΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι τράπεζες ακολουθούν 4 μεθόδους προκειμένου να επιτύχουν την είσπραξη της οφειλής του δανειολήπτη. 

 

 

Εξώδικη Δήλωση

Η εξώδικη δήλωση είναι προειδοποίηση στον οφειλέτη ότι εάν δεν συμμορφωθεί, η τράπεζα θα ακολουθήσει την δικαστική οδό για την διασφάλιση των δικαιωμάτων της.

 

  • Διαταγή πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται είτε από το Ειρηνοδικείο είτε από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Κατόπιν κοινοποιείται και αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο νόμος προβλέπει την ανακοπή κατά αυτής εντός της προθεσμίας των 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση αλλά και την αίτηση αναστολής για να διακοπεί η διαδικασία εκτέλεσης.

 

  • Κατάσχεση

Ως μέσο άμυνας κατά της κατασχετήριας έκθεσης πρέπει εντός 5 εργασίμων ημερών να γίνει ανακοπή. Εάν γίνει δεκτή η ανακοπή ματαιώνεται ο πλειστηριασμός και ορίζεται νέα ημερομηνία πλειστηριασμού. Ο νόμος προβλέπει κατάσχεση ακινήτων αλλά και κινητών πραγμάτων.

Στην LAWHELP θα βρείτε λύσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας.  

Αναζήτηση