Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Αναδιάρθρωση - Αναχρηματοδότηση Οφειλής

Η υπ`αριθμ. 42/30.5.2014 πράξη της Τραπέζης της Ελλάδος δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες που έχουν περιέλθει σε δυσχερή οικονομική θέση προς τα πιστωτικά ιδρύματα να ανασάνουν, να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους και να προάγουν την επιχειρηματική τους δράση.

Υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες, τις οποίες αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας η εταιρεία μας:

 

α) Περίοδος χάριτος ενός έτους χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας του δανείου. Εφόσον η σύμβαση δεν έχει υπερβεί το ένα τρίτο της διάρκειας της.

β) Αναστολή επί διετίας της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων κατά τη διάρκεια της αναστολής.

γ) Παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη. Υπάρχουν αρκετοί υπερχρεωμένοι οι οποίοι δεν μπορούν να υπαχθούν στον νόμο 3869/2010 ούτε και στο άρθρο 99 για επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που έχουν περιουσία και δεν θέλουν να την ρευστοποιήσουν ή δεν μπορούν, υπάρχει λύση. Οι δανειολήπτες να μπορέσουν να πληρώσουν χωρίς να υποστούν ατομικές διώξεις ή και πλειστηριασμούς της περιουσίας τους, άλλωστε μόνο επιπλέον επιβάρυνση επιφέρουν και ευτελίζουν το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο.

Αναζήτηση