Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Αναπτυξιακά Προγράμματα Επιχειρήσεων

Τελευταία προγράμματα

  • Επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων - Voucher

  • Λ.Α.Ε.Κ. 0,45/ Εργοδική εισφορά

  • Επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον κλάδο του τουρισμού - Voucher

  • Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης

Αναζήτηση