Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Προδικαστικός Συμβιβασμός

Προβλέπει την απόπειρα του η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμοδίου Δικαστηρίου κατόπιν συναινέσεως των διαδίκων.Τον Προδικαστικό Συμβιβασμό αναλαμβάνουν Δικηγόροι.

Αναζήτηση