Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Διασφάλιση Κύριας Κατοικίας

Η προστασία της κυρίας κατοικίας και η εξαίρεση της από την ρευστοποιήσιμη περιουσία συνεπάγεται την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι του ποσού του 80% της αντικειμενικής άξιας του ακινήτου με περίοδο χάριτος και επιτόκιο ενήμερης οφειλής η επιτόκιο στεγαστικού δανείου χωρίς ανατοκισμό. Η περίοδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 35 έτη. Είναι ευνοϊκός ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ωστόσο θέλει μεγάλη προσοχή ώστε ο δανειολήπτης να έχει την καλύτερη δυνατή ρύθμιση και να μην παγιδευτεί.

Αναζήτηση