Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Αίτηση Ειρηνοδικείου

Η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση απαιτήσεων, πιστωτών,σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Αναζήτηση