Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Σύσταση - μεταβολή - διακοπή εταιρειών και τήρηση βιβλίων

Σύσταση νέων επιχειρήσεων - οργάνωση λογιστήριου
Λογιστική παρακολούθηση - ενημέρωση βιβλίων
Φορολογικές δηλώσεις / ιδιωτών και επιχειρήσεων
Μισθοδοσία προσωπικού, εργατικά - ασφαλιστικά θέματα
Διεκπεραιώσεις σε Δ.Ο.Υ - Ασφαλιστικούς οργανισμούς - Δημόσιες υπηρεσίες

Αναζήτηση