Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Υπηρεσίες άρθρου 99

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατάθεση υποβολής φακέλου για επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που χαρακτηρίζονται από την πίεση της έκτακτης ανάγκης και αφορούν την εταιρεία καθώς και τους μετόχους, όπως και αυτούς που ασκούν διοίκηση. Αναλαμβάνουμε όλες τις δέουσες νομικές ενέργειες για την αίτηση υπαγωγής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αναλυτική ενημέρωση για την διαδικασία της επιχείρησής σας στο άρθρο 99.

 

Αναζήτηση