Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Διαδικασίες Εταιρειών

α) Συστάσεις όλων των μορφών εταιρειών με ιδιαίτερη γνώση στην σύσταση και δημιουργία ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.).

β) Μεταβολές πάσης μορφής εταιρείων

γ) Διακοπή εταιρειών: Καταστατικό, Επιμελητήριο, ΔΟΥ

δ) Τήρηση β' κατηγορίας βιβλίων

 

Αναζήτηση